NÁBORY NOVÝCH HRÁČŮ !!!

2013 a mladší

Václav Šour, 737 219 059, v.soural@seznam.cz

2009 - 2012

Václav Soukup, 602 564 318, 73.soukup@seznam.cz

2008 a starší

Martin Klier, 604 219 847,  klirus@seznam.cz